1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mårslet Sogns Menighedsråd

Formand
Frøkærparken 68
8320 Mårslet
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bedervej 74
8320 Mårslet
 

Kasserer
Præstegårdsvej 46
8320 Mårslet
 

Kontaktperson
Præstegårdsvej 84
8320 Mårslet
 

Menigt medlem
Bedervej 85
8320 Mårslet
 

Menigt medlem
Gyldenkronesvej 46
8320 Mårslet
 

Menigt medlem
Nevavej 9
8320 Mårslet
 

Menigt medlem
Præstegårdsvej 33
8320 Mårslet
 

Menigt medlem
Langballevej 108
8320 Mårslet
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tandervej 25
8320 Mårslet
 

Kirkeværge - ikke medlem
Langballevej 138
8320 Mårslet
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
 
 86290234

Overenskomstansat sognepræst
Nymarks Allé 236B
8320 Mårslet

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mårslet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46239628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk