Menighedsråd

Mårslet Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Mårslet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8105@SOGN.DK
CVR: 46239628

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Præstegårdsvej 84
8320 Mårslet
Tlf: 21314827
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bedervej 74
8320 Mårslet
Kontaktperson
Frøkærparken 39
8320 Mårslet
Kasserer
Damgårdstoften 6
8320 Mårslet
Menigt medlem
Bedervej 85
8320 Mårslet
Menigt medlem
Ovesdal 7
8320 Mårslet
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Gyldenkronesvej 46
8320 Mårslet
Menigt medlem
Nevavej 9
8320 Mårslet
Medlem af valgbestyrelsen
Præstegårdsvej 33
8320 Mårslet
Sognepræst (kirkebogsfører)
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf: 86290234
Overenskomstansat sognepræst
Hørgårdsvej 35A
8240 Risskov
Tlf: 40416401

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.