Menighedsråd

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8814@SOGN.DK
CVR: 19183815

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Knud Aggers Vej 29
7500 Holstebro
Næstformand
Birkelunden 14
7500 Holstebro
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ulsøevej 8
7500 Holstebro
17,00 - 22,00
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Webersvej 31
7500 Holstebro
Menigt medlem
Måbjerg Skolevej 20
7500 Holstebro
Kirkeværge
P.S. Krøyers Vej 31
7500 Holstebro
Menigt medlem
Haydnsvej 16
7500 Holstebro
Menigt medlem
Griegsvej 138
7500 Holstebro
Menigt medlem
Griegsvej 152
7500 Holstebro
Menigt medlem
Griegsvej 26
7500 Holstebro
Menigt medlem
Carl Nielsens Vej 18
7500 Holstebro
Menigt medlem
Anna Anchers Vej 135
7500 Holstebro
Sognepræst
Idom Kirkevej 55
7500 Holstebro
Tlf: 51161630
Sognepræst (kirkebogsfører)
Folden 51
7500 Holstebro
Tlf: 97422949
Sognepræst
Måbjerg Kirkevej 6
7500 Holstebro
Tlf: 97411862

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.