1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd

Næstformand, Kasserer
Ulsøevej 8
7500 Holstebro
 
 97411008
17,00 - 22,00

Menigt medlem
Måbjerg Skolevej 20
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
P.S. Krøyers Vej 31
7500 Holstebro
 

Kontaktperson
Griegsvej 138
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Griegsvej 152
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Birkelunden 14
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Knud Aggers Vej 29
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Griegsvej 26
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Webersvej 31
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Carl Nielsens Vej 18
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Anna Anchers Vej 135
7500 Holstebro
 

Sognepræst
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
 
 97414590

Sognepræst (kirkebogsfører)
Folden 51
7500 Holstebro
 
 97422949

Sognepræst
Måbjerg Kirkevej 6
7500 Holstebro
 
 97411862

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19183815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk