Menighedsråd

Lyngvig Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lyngvig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9279@SOGN.DK
CVR: 10790115

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kaniavej 50
6960 Hvide Sande
Næstformand
Gytjevej 26
6960 Hvide Sande
Kontaktperson
Apollovej 73
6960 Hvide Sande
Kirkeværge
Gammeleng 10
Nr Lyngvig
6960 Hvide Sande
Tlf: 97313157
  Kirkeværge
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Fjordengen 16
Hvide Sande
6960 Hvide Sande
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Fjordengen 12
Hvide Sande
6960 Hvide Sande
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 5
6960 Hvide Sande
Tlf: 24221135
Overenskomstansat sognepræst
Holstvej 10
6950 Ringkøbing

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.