1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 42
Hvidbjerg
7790 Thyholm
 

Næstformand
Lyngs Kirkevej 7
Lyngs
7790 Thyholm
 

Kirkeværge
Kalkværksvej 6
Helligkilde
7790 Thyholm
 

Kasserer
Kongevejen 57
Jegindø
7790 Thyholm
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Søndervænget 31
Hvidbjerg
7790 Thyholm
 

Menigt medlem
Møllegade 39
Lyngs
7790 Thyholm
 

Medlem af valgbestyrelsen
Markvejen 5
Jegindø
7790 Thyholm
 

Menigt medlem
Solsortevej 4
Hvidbjerg
7790 Thyholm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aggerholmsvej 2
Søndbjerg
7790 Thyholm
 
 97875136
Træffetid i Thyholm Kirkecenter: onsdage kl. 10-12 torsdage kl. 15-18 Derudover efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
 
 97879003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34682410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk