Menighedsråd

Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8655@SOGN.DK
CVR: 34682410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndergade 42
Hvidbjerg
7790 Thyholm
Næstformand, Kirkeværge
Kalkværksvej 6
Helligkilde
7790 Thyholm
Kasserer
Kongevejen 57
Jegindø
7790 Thyholm
Kontaktperson
Søndervænget 31
Hvidbjerg
7790 Thyholm
Menigt medlem
Solsortevej 4
Hvidbjerg
7790 Thyholm
Medlem af valgbestyrelsen
Fælledvej 6
Barslev
7790 Thyholm
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kongevejen 62
Jegindø
7790 Thyholm
Menigt medlem
Kongevejen 31
Jegindø
7790 Thyholm
Menigt medlem
Trekløvervej 4
Lyngs
7790 Thyholm
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
Tlf: 60227792
Sognepræst
Aggerholmsvej 2
Søndbjerg
7790 Thyholm
Tlf: 23235136

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.