Menighedsråd

Lyngby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lyngby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8080@SOGN.DK
CVR: 25649710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lyngbygårdsvej 43B
Lyngby
8220 Brabrand
Tlf: 23353170
Næstformand
Lyngbygårdsvej 31A
Lyngby
8220 Brabrand
Tlf: 86261801
Kasserer, Sekretær
Lyngbygårdsvej 55
Lyngby
8381 Tilst
Tlf: 31977777
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Glamhøjvej 5
Lyngby
8220 Brabrand
Tlf: 86262637
Menigt medlem
Lyngbygårdsvej 48
Lyngby
8220 Brabrand
Sognepræst (kirkebogsfører)
Højagerparken 4
8471 Sabro
Tlf: 29442719
Sognepræst
Borum Byvej 4
Borum
8471 Sabro
Tlf: 23956764

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.