Menighedsråd

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7550@SOGN.DK
CVR: 18070715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ærtebjergvej 26
Lund
4660 Store Heddinge
Tlf: 40405576
Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Frøslev Bygade 18
Frøslev
4660 Store Heddinge
Sekretær
Kirkevangen 3
Frøslev
4660 Store Heddinge
Tlf: 40942229
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lejerstoftevej 3
Lejerstofte
4660 Store Heddinge
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Lyderslev Bygade 8
Lyderslev
4660 Store Heddinge
51894612
Formand for valgbestyrelsen
Kappelvej 4
Frøslev
4660 Store Heddinge
Menigt medlem
Dyssevej 2
Lund
4673 Rødvig Stevns
Menigt medlem
Nørrehusvej 30
Frøslev
4660 Store Heddinge
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lyderslev Bygade 43
Lyderslev
4660 Store Heddinge

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.