1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Ærtebjergvej 26
Lund
4660 Store Heddinge

Næstformand, Kirkeværge
Frøslev Bygade 18
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Sekretær
Kirkevangen 3
Frøslev
4660 Store Heddinge

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lejerstoftevej 3
Lejerstofte
4660 Store Heddinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Lyderslev Bygade 8
Lyderslev
4660 Store Heddinge
 
51894612

Formand for valgbestyrelsen
Kappelvej 4
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Menigt medlem
Dyssevej 2
Lund
4673 Rødvig Stevns
 

Kasserer
Nørrehusvej 30
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lyderslev Bygade 43
Lyderslev
4660 Store Heddinge
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18070715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk