1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lundum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rådvedvej 165
8700 Horsens

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bækvej 86
8700 Horsens
 

Kirkeværge, Sekretær
Torpvej 48
Lundum
8700 Horsens

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Stenbjergvej 2A
Stenbjerg
8752 Østbirk
 

Kontaktperson
Torpvej 38
Lundum
8700 Horsens

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stængervej 24
8700 Horsens
 
 75656412

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lundum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68191114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk