Menighedsråd

Lundum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lundum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8046@SOGN.DK
CVR: 68191114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rådvedvej 165
8700 Horsens
Tlf: 20842806
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bækvej 86
8700 Horsens
Kirkeværge, Sekretær
Torpvej 48
Lundum
8700 Horsens
Tlf: 51292849
Menigt medlem
Torpvej 6
Lundum
8700 Horsens
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Stenbjergvej 2A
Stenbjerg
8752 Østbirk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Stængervej 24
8700 Horsens
Tlf: 24639820
Præsten har ingen faste træffetider, men du er altid velkommen til at kontakte ham for en aftale om en samtale eller at mødes. Mandag er fast fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Sehestedsvej 4
8700 Horsens
Tlf: 31741958
Præsten har ingen faste træffetider, men du er altid velkommen til at kontakte hende for en aftale om en samtale eller at mødes. Mandag er fast fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.