Menighedsråd

Lunde Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8876@SOGN.DK
CVR-nummer: 32922716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Frøstrupskovvej 11
Frøstrup
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 51206185
Træffes bedst mellem 17 og 19 på hverdage.
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lundagervej 50
Lunde
6830 Nørre Nebel
Kasserer
Frøstrupvej 170
6830 Nørre Nebel
Tlf: 51200982
Kirkeværge
Vinkelvej 9
Lunde
6830 Nørre Nebel
Tlf: 30110265
Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tarpvej 130
Lunde
6830 Nørre-Nebel
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lundtangvej 21
Lunde
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 23446567
Fredag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.