1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lunde Sogns Menighedsråd

Formand
Bladstrupvej 300A
Kronborg
5450 Otterup

Næstformand
Fremmelev 32
Fremmelev
5450 Otterup

Menigt medlem
Vestergårdsvej 38
Lunde
5450 Otterup
 
 65955494
Mobil: 40189230

Kasserer
Ved Kæret 130
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Vestergårdsvej 17
Lunde
5450 Otterup

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 
 20138310

Sognepræst
Horsebækvej 120
Hjadstrup
5450 Otterup
 
 92434744

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53920713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk