Menighedsråd

Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lumby-Stige Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7844@SOGN.DK
CVR-nummer: 34752451

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lumby-Tårup-Vej 59
Lumby-Torp
5270 Odense N
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Haugevænget 11
Stige
5270 Odense N
Kirkeværge
H.C. Lumbyes Vej 29
Lumby
5270 Odense N
Tlf: 23445078
Kasserer
Løkkegravene 121
Lumby
5270 Odense N
Sekretær
Strandholtvænget 1
5270 Odense N
Kontaktperson
Rørmosevej 39
Østerballe
5450 Otterup
Medlem af valgbestyrelsen
Sønderskovvænget 44
Søhus
5270 Odense N
Menigt medlem
Slettensvej 98
Søhus
5270 Odense N
Menigt medlem
Bodil Neergård Vgt. 25
Søhus
5270 Odense N
Menigt medlem
H.C. Lumbyes Vej 208
Lumby
5270 Odense N
Menigt medlem
Lodsvej 45
Stige
5270 Odense N
Menigt medlem
Høstlyngen 8
Stige
5270 Odense N
Menigt medlem
Stigehaven 15
Stige
5270 Odense N
Menigt medlem
Valnøddevej 51
Stige
5270 Odense N
Overenskomstansat sognepræst
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
Tlf: 29276591
Sognepræst (kirkebogsfører)
H.C. Lumbyes Vej 40 A
Lumby
5270 Odense N
Tlf: 65955042
Fridag: mandag
Sognepræst
Bakkevej 19
Otterup
5450 Otterup
Tlf: 23 29 63 49
Fridag: mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.