1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Løsning Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Toftevænget 2A
8723 Løsning
Jacob Honoré Broberg

Næstformand, Kirkeværge
Sneppevej 56
8723 Løsning
Ellen Margrethe Bøytler Rahbek

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skærvegyden 5
8723 Løsning
Ulla Lykke Laursen

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Årupparken 17
8722 Hedensted
Jesper Christensen

Kontaktperson
Tranebovej 53
8723 Løsning
Birgit Fjendbo Kofod

Menigt medlem
Skærvetoften 18
8723 Løsning
Mike Benjamin Rogers

Menigt medlem
Ribevej 18
8723 Løsning
Conny Frøjk Byskov

Menigt medlem
Spættevej 20
Ø Snede
8723 Løsning
Rikke Dirchsen Nielsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Saturnvej 69
8723 Løsning
 
 51160169
Har fri mandag. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale.
Sune Skjold Skarsholm

Sognepræst
Lærkevej 22
8723 Løsning
 
 30255882
Efter aftale Har fri mandag
Filip Torp Kildeholm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Løsning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66178013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk