Menighedsråd

Løsning Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Løsning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7969@SOGN.DK
CVR-nummer: 66178013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Toftevænget 2E
8723 Løsning
Tlf: 26851684
Næstformand, Kirkeværge
Sneppevej 56
8723 Løsning
Tlf: 20930889
Kontaktperson
Tranebovej 53
8723 Løsning
Tlf: 30690755
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skærvegyden 5
8723 Løsning
Medlem af valgbestyrelsen
Årupparken 17
8722 Hedensted
Menigt medlem
Skærvetoften 18
8723 Løsning
Menigt medlem
Valmuevænget 11
8723 Løsning
Menigt medlem
Spættevej 20
Ø Snede
8723 Løsning
Sognepræst (kirkebogsfører)
Saturnvej 69
8723 Løsning
Tlf: 51160169
Har fri mandag. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale.
Sognepræst
Lærkevej 22
8723 Løsning
Tlf: 30255882
Efter aftale Har fri mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.