1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Løjt Sogns Menighedsråd

Formand
Barsøvej 134
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Næstformand
Løjt Vestervang 16
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
 
 74 61 80 46

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Barsmark Bygade 185
6200 Aabenraa

Kasserer
Løjt Vestervang 2
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Kontaktperson
Øster Hessel 3
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Menigt medlem
Brunbjergvej 62G
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Hedeløkke 20
Bodum
6200 Aabenraa
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Løjt Nørregade 8
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
 
 74 61 75 19 / 51 85 65 13
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst
 
 51856512
Træffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Løjt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40686428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk