Menighedsråd

Løjt Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Løjt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9012@SOGN.DK
CVR-nummer: 40686428

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Barsøvej 134
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Tlf: 20 94 87 17
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Øster Hessel 3
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Tlf: 91158149
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Løjt Vestervang 2
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Tlf: 30708286
Menigt medlem
Brunbjergvej 62G
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Løjt Nørregade 8
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Træffes ikke mandag
Kirkeværge
Barsøvænget 66
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Menigt medlem
Nørbyvej 13A
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Menigt medlem
Hedeløkke 20
Bodum
6200 Aabenraa
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.