Menighedsråd

Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8693@SOGN.DK
CVR: 60556016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Øksendal 4
Lødderup
7900 Nykøbing M
Næstformand
Elsøvej 134
Elsø
7900 Nykøbing M
Kirkeværge
Lillerisvej 18
Fredsø
7900 Nykøbing M
Kasserer
Harrehøjvej 55
Lødderup
7900 Nykøbing M
Kontaktperson, Bygningskyndig
Lyngbjergvej 63
Faarup
7900 Nykøbing M
Medlem af valgbestyrelsen
Faarupparken 53
7900 Nykøbing M
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Indmarken 4
Lødderup
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 97721841
Ring gerne på 3031 9762

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.