Menighedsråd

Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8947@SOGN.DK
CVR-nummer: 65370158

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Toftager 2
6660 Lintrup
Tlf: 30595026
Næstformand, Kontaktperson
Hjerting Skovvej 1
6630 Rødding
Tlf: 51500340
Medlem af valgbestyrelsen
Gl Møllevej 6
6660 Lintrup
Tlf: 61355894
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Lintrupvej 18
6660 Lintrup
Tlf: 61341736
Kirkeværge
Toftager 16
6660 Lintrup
Tlf: 30115423
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Råhedevej 1
Dover
6660 Lintrup
Tlf: 25545138
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lintrupvej 19
6660 Lintrup
Tlf: 74855117

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.