1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

Formand
Toftager 2
6660 Lintrup

Næstformand, Kontaktperson
Hjerting Skovvej 1
6630 Rødding

Medlem af valgbestyrelsen
Gl Møllevej 6
6660 Lintrup

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Lintrupvej 18
6660 Lintrup

Kirkeværge
Toftager 16
6660 Lintrup

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Råhedevej 1
Dover
6660 Lintrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lintrupvej 19
6660 Lintrup
 
 74855117

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65370158
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk