Menighedsråd

Lindevang Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lindevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7104@SOGN.DK
CVR: 61123113

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Buen 20
2000 Frederiksberg
Tlf: 42420619
Alle hverdage
Næstformand
Dalgas Boulevard 27 2 tv
2000 Frederiksberg
Kirkeværge
Dalgas Boulevard 39
2000 Frederiksberg
Kasserer
Hoffmeyersvej 45
2000 Frederiksberg
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Johs.V. Jensens Alle 44 3 tv
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Peter Bangs Vej 92 5 mf
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Betty Nansens Alle 2A 2 212
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Vester Farimagsgade 35A 2 1
1606 København V
Menigt medlem
Dalgas Boulevard 27 st tv
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
A.D. Jørgensens Vej 19 1 tv
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Dalgas Boulevard 51 st
2000 Frederiksberg
Medlem af valgbestyrelsen
Moltkesvej 46 2 th
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Dalgas Boulevard 120 4 th
2000 Frederiksberg
Sognepræst
Vinkelager 62, 3, tv,
2720 Vanløse
Tlf: 38196970
Lindevang Kirkes tre præster træffes pr telefon tirsdag, torsdag og fredag 10-11 samt onsdag 17-18.I øvrigt pr mail eller efter aftale.
Sognepræst
Hattensens Allé 12
2000 Frederiksberg
Tlf: 36 30 40 21
Sognepræst (kirkebogsfører)
Brødrene Reebergs Vej 5
2000 Frederiksberg
Tlf: 38341327
Henvendelser vedr. kirkelige handlinger samt navneændring og attester skal ske til kirkekontoret:Tlf: 3886 2526 eller mail: lindevang.sogn@km.dk

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.