1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Humble-Lindelse Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egernvej 6
5932 Humble
 

Næstformand, Kirkeværge
Møllevænget 9
Helsned
5932 Humble
 

Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ristingevej 17
5932 Humble
 

Kirkeværge
Kildemosevej 3
Illebølle
5900 Rudkøbing

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ristingevej 153
Ristinge
5932 Humble
 

Sekretær
Brandsbyvej 8
5932 Humble
 

Kontaktperson
Haugbøllevej 14
Haugbølle
5900 Rudkøbing
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ristingevej 24
5932 Humble
 
 24911077

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Humble-Lindelse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43671111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk