Menighedsråd

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7403@SOGN.DK
CVR: 59494619

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bavnager 196
3310 Ølsted
Næstformand
Kaj Sommers Vej 8
3320 Skævinge
Tlf: 28738703
Menigt medlem
Møllerisvej 5
Meløse
3320 Skævinge
Menigt medlem
Amtsvejen 79
Lille Lyngby
3320 Skævinge
Kontaktperson
Toftevænget 24A
3320 Skævinge
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Ny Harløsevej 11
3320 Skævinge
Træffes når jeg er hjemme. Tlf. 29 37 16 83
Formand for valgbestyrelsen
Kaj Sommers Vej 38
3320 Skævinge
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nejedevej 15A
Tulstrup
3400 Hillerød
Menigt medlem
Hvilegårdsparken 24
3320 Skævinge

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.