1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg

Næstformand
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg

Kontaktperson
Møllevangen 8
Rørby
4400 Kalundborg

Kirkeværge
Møllevangen 8
Rørby
4400 Kalundborg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Irisvej 4
Kaldred
4593 Eskebjerg
 

Kirkeværge
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
 

Kirkeværge
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
 

Menigt medlem
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland
 

Sekretær - ikke medlem
Mellemvangen 5
4600 Køge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
 
 60308005
Mandag fri

Sognepræst
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
 
 59504055
Mandag fri

Sognepræst
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
 
 59595110
Fredag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37963534
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk