1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

Formand
Teglbrændervej 32
Lillebrænde
4850 Stubbekøbing

Næstformand
Gundslevmagle Skovv 19
4863 Eskilstrup
 

Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sullerupvej 12
Sullerup
4850 Stubbekøbing
 

Kirkeværge
Teglbrændervej 28
Lillebrænde
4850 Stubbekøbing
 

Kontaktperson
Torkilstrupvej 8
Torkilstrup
4863 Eskilstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Torkilstrupvej 14
Torkilstrup
4863 Eskilstrup
 
 54433210

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12944616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk