Menighedsråd

Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7609@SOGN.DK
CVR-nummer: 12944616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Møllegårds Alle 4
4850 Stubbekøbing
Tlf: 23408968
Næstformand
Gundslevmagle Skovv 19
4863 Eskilstrup
Kirkeværge
Teglbrændervej 28
Lillebrænde
4850 Stubbekøbing
Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sullerupvej 12
Sullerup
4850 Stubbekøbing
Kontaktperson
Torkilstrupvej 8
Torkilstrup
4863 Eskilstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Torkilstrupvej 14
Torkilstrup
4863 Eskilstrup
Tlf: 54433210

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.