Menighedsråd

Lild Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8715@SOGN.DK
CVR: 49953828

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lundvej 18
Lund
7741 Frøstrup
Tlf: 30648319
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 28
Lildstrand
7741 Frøstrup
Tlf: 97991181
Kasserer
Gl. Aalborgvej 76
Bjerget
7741 Frøstrup
Tlf: 40111164
Kirkeværge
Strandvejen 107A
Lildstrand
7741 Frøstrup
Tlf: 97225727
Menigt medlem
Rørslettevej 13
Lildstrand
7741 Frøstrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 40
7741 Frøstrup
Tlf: 97991002
Træffes alle dage undtagen mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.