1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lild Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lundvej 18
Lund
7741 Frøstrup

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 28
Lildstrand
7741 Frøstrup

Kasserer
Gl. Aalborgvej 76
Bjerget
7741 Frøstrup

Kirkeværge
Strandvejen 107A
Lildstrand
7741 Frøstrup
 
 97225727

Menigt medlem
Rørslettevej 13
Lildstrand
7741 Frøstrup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 49953828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk