Menighedsråd

Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8395@SOGN.DK
CVR-nummer: 10201411

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Højgaardsvej 2
Skovsgaard
9460 Brovst
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Koldmose Kirkevej 10
9460 Brovst
Sekretær
Ejstrupvej 11
Tranum
9460 Brovst
Menigt medlem
Nordvangsvej 15
Skovsgård
9460 Brovst
Menigt medlem
Martin A Hansens Vej 16
Ny Skovsgård
9460 Brovst
Menigt medlem
Hjortdalvej 324
Telling
9460 Brovst
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstegårdsvej 4
Skovsgård
9460 Brovst
Født medlem
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Møgelvold 52
9460 Brovst
Kirkeværge
Erik Banners Vej 55
Attrup
9460 Brovst
Menigt medlem
Tranhøj 38
Tranum
9460 Brovst
Menigt medlem, Orlov
Fosdalvej 15
Lerup
9460 Brovst
Menigt medlem
Karen Blixens Vej 5
Ny Skovsgård
9460 Brovst
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Under Gyden 9
Torslev
9460 Brovst
Menigt medlem
Ejstrupvej 1
Tranum
9460 Brovst
Sognepræst
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
Tlf: 98235037

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.