1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lem Sogns Menighedsråd

Formand
Højdedraget 7
6940 Lem St
 

Næstformand
Højdedraget 19
6940 Lem St
 

Kirkeværge
Bækbovej 8
6940 Lem St
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engdraget 6
6940 Lem St
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bækbovej 1
6940 Lem St
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Højdedraget 37
6940 Lem St
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Kildebakken 51B
6940 Lem St
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Øster Lemvej 2
6940 Lem St
 
 97343029
Sognepræst Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97343029 Træffes alle dage i præstegården undtagen mandag. Bedst efter aftale!

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33403410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk