Menighedsråd

Lem Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9280@SOGN.DK
CVR: 33403410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Højdedraget 7
6940 Lem St
Næstformand
Højdedraget 19
6940 Lem St
Kirkeværge
Bækbovej 8
6940 Lem St
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engdraget 6
6940 Lem St
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bækbovej 1
6940 Lem St
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Højdedraget 37
6940 Lem St
Sognepræst (kirkebogsfører)
Øster Lemvej 2
6940 Lem St
Tlf: 97343029
Sognepræst Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97343029 Træffes alle dage i præstegården undtagen mandag. Bedst efter aftale!

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.