1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øland-Langeslund Sognes Menighedsråd

Formand, Menigt medlem(Langeslund Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Nørre Økse Kær 37
9460 Brovst
 
 98 23 86 08

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Hammershøj 44
Øland
9460 Brovst
 

Kirkeværge
Klausholmvej 55
Øland
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Gildedamsvej 4
Øland
9460 Brovst
 

Menigt medlem(Langeslund Kirke)
Børglumvej 1
Arentsminde
9460 Brovst
 

Menigt medlem(Langeslund Kirke)
Rughaven 8
Halvrimmen
9460 Brovst
 

Sekretær, Menigt medlem(Langeslund Kirke)
Røgildvej 21
Arentsminde
9460 Brovst
 

Kirkeværge, Menigt medlem(Langeslund Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Plesnervej 16
Arentsminde
9460 Brovst
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Hammershøj 45
Øland
9460 Brovst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østerbyvej 1
Øland
9460 Brovst
 
Tlf. 9823 6075, bedst man 13-15 + tir & tor 10-12. Fredag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øland-Langeslund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680264
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk