Menighedsråd

Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7982@SOGN.DK
CVR: 69320414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Karlskovvej 5
Karlskov
7323 Give
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Egsgårdvej 12
Egsgård
7323 Give
Kontaktperson
Åstvej 80
Lindeballe
7321 Gadbjerg
Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Høgelundvej 6
Høgelund
7323 Give
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Gødsbølskovvej 20
Gødsbøl
7321 Gadbjerg
Kasserer
Høgelundvej 44
Langelund
7323 Give
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringivevej 113
Ringive
7323 Give
Tlf: 61145588

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.