Menighedsråd

Læsten Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Læsten Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8512@SOGN.DK
CVR-nummer: 20966610

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Rosebakken 4
Læsten
8920 Randers NV
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Jagtvej 11
Læsten
8920 Randers NV
Menigt medlem
Jagtvej 17
Læsten
8920 Randers NV
Sekretær
Kirkestien 3
Læsten
8920 Randers NV
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Engtoften 12
Læsten
8920 Randers NV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnholt 164
8520 Lystrup
Tlf: 42684463

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.