Menighedsråd

Kvong Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kvong Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8878@SOGN.DK
CVR-nummer: 41795816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Parkvej 11
Kvong
6800 Varde
Tlf: 75254148/51903243
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Brinksvej 11
Kvong
6800 Varde
Kasserer
Kvongvej 449
Kvong
6800 Varde
Kontaktperson
Kvorupvej 41
Kvong
6800 Varde
Kirkeværge
Brinksvej 11
Kvong
6800 Varde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredgade 88
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 75288079

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.