Menighedsråd

Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8433@SOGN.DK
CVR-nummer: 18977028

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kvisselvej 110
Kvissel
9900 Frederikshavn
Tlf: 41330962/40274253
Næstformand
Møllevej 5
Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Kirkeværge, Kontaktperson
Gåsetoften 12
Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Formand for valgbestyrelsen
Vestermarksvej 10
Kvissel
9900 Frederikshavn
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lendumvej 209
Skærum
9900 Frederikshavn
Kirkeværge
Vestermarksvej 18
Kvissel
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Vognsbækvej 40
Skærum
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Amagervej 47
Kvissel
9900 Frederikshavn
Kirkeværge
Slustrupvej 50
9900 Frederikshavn
Kasserer
Møllevej 9
Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn
Tlf: 42465257

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.