Menighedsråd

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7336@SOGN.DK
CVR: 31923514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Sneslevvej 41
Sneslev
4250 Fuglebjerg
Næstformand, Sekretær
Sneslevvej 49
Sneslev
4250 Fuglebjerg
Menigt medlem
Grønbrovej 8
4262 Sandved
Menigt medlem
Skolebakken 18
Bisserup
4243 Rude
Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Sømarksvej 5
4291 Ruds Vedby
Kasserer
Dalsgårdsvej 71
4250 Fuglebjerg
Menigt medlem
Grønbrovej 4
4262 Sandved
Menigt medlem
Skovridergårdsvej 5
Nyrup
4262 Sandved
Menigt medlem
Nøddehegnet 105 1
4700 Næstved
Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
Tlf: 55456342

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.