1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kvanløse Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ringstedvej 233
Kvanløse
4300 Holbæk

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 253
Igelsø
4300 Holbæk
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Gl. Skovvej 116
Kvanløse
4300 Holbæk
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 198
Kvanløse
4300 Holbæk
 

Menigt medlem
Havremarken 10
Kvanløse
4300 Holbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Hovedgaden R 7
Nr Jernløse
4420 Regstrup
 
 59183127

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kvanløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12642717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk