Menighedsråd

Kvanløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kvanløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7279@SOGN.DK
CVR: 12642717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ringstedvej 233
Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf: 21 66 08 62
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Øgårdsvej 33
4293 Dianalund
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ringstedvej 198
Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf: 59 18 32 68
Kirkeværge, Kontaktperson
Gl. Skovvej 116
Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf: 52 17 53 73
Menigt medlem
Havremarken 10
Kvanløse
4300 Holbæk
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Hovedgaden R 7
Nr Jernløse
4420 Regstrup
Tlf: 59183127

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.