1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kværs Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Savværksvej 10F
6230 Rødekro

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Snurom 11
6300 Gråsten
 

Kirkeværge
Vestermark 4
Tørsbøl
6300 Gråsten
 

Kasserer
Højtoft 44
Kværs
6300 Gråsten
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovtoft 7
Tørsbøl
6300 Gråsten
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndertoft 1
Kværs
6300 Gråsten
 
 23600831
Mandag er fridag. Onsdag arbejder præsten på Sønderborg sygehus.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kværs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40241019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk