1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Kværs Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Savværksvej 10F
6230 Rødekro

Næstformand
Snurom 11
6300 Gråsten
 

Kasserer
Højtoft 42
Kværs
6300 Gråsten

Kirkeværge
Vestermark 4
Tørsbøl
6300 Gråsten
 

Kontaktperson
Skovtoft 7
Tørsbøl
6300 Gråsten
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndertoft 1
Kværs
6300 Gråsten
 
 74659250

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kværs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40241019

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk