Menighedsråd

Kværs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kværs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9028@SOGN.DK
CVR-nummer: 40241019

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Savværksvej 10F
6230 Rødekro
Tlf: 29635350
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Snurom 11
6300 Gråsten
Kirkeværge
Vestermark 4
Tørsbøl
6300 Gråsten
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovtoft 7
Tørsbøl
6300 Gråsten
Kasserer
Højtoft 44
Kværs
6300 Gråsten
Sogne og sygehuspræst (kirkebogsfører)
Søndertoft 1
Kværs
6300 Gråsten
Tlf: 91177606
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.