1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kullerup Sogns Menighedsråd

Formand
Juulskovvej 12
Juulskov
5853 Ørbæk
 

Næstformand
Bjergvej 2
Kullerup
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge
Ferritslevvej 30
Kullerup
5853 Ørbæk
 

Kasserer
Ferritslevvej 28
Kullerup
5853 Ørbæk
 

Kontaktperson
Kullerup Byvej 7
Kullerup
5853 Ørbæk
 

Sognepræst
Odensevej 59
5853 Ørbæk
 
 27131126

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kullerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62067314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk