Menighedsråd

Kullerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kullerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7731@SOGN.DK
CVR: 62067314

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Juulskovvej 12
Juulskov
5853 Ørbæk
Næstformand
Bjergvej 2
Kullerup
5853 Ørbæk
Kasserer
Ferritslevvej 28
Kullerup
5853 Ørbæk
Kontaktperson
Kullerup Byvej 7
Kullerup
5853 Ørbæk
Kirkeværge
Ferritslevvej 30
Kullerup
5853 Ørbæk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Odensevej 59
5853 Ørbæk
Tlf: 65981985

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.