1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Krumsø Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kårup Vænge 3
Godsted
4894 Øster Ulslev
 

Kirkeværge
Svinget 14
V Ulslev
4894 Øster Ulslev
 

Kasserer
Sørupvej 1
4894 Øster Ulslev
 

Kontaktperson
Johanneslundsvej 3
4894 Øster Ulslev
 

Bygningssagkyndig
Sløssevej 1
4894 Øster Ulslev
 

Menigt medlem
Bregnebølvej 1
4894 Øster Ulslev
 

Menigt medlem
Karlebyvej 38
4894 Øster Ulslev
 

Menigt medlem
Tamrodsvej 67
V Ulslev
4894 Øster Ulslev
 

Sognepræst, Født medlem
Karlslundevej 12
Døllefjelde
4990 Sakskøbing
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Krumsø Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38268481
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk