1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Krummerupvej 45
Krummerup
4250 Fuglebjerg
 

Kirkeværge
Enghavevej 5
Ting Jellinge
4261 Dalmose
 

Menigt medlem, Orlov
Bendslevvej 21
Hårslev
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Jernbanevej 10
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Langgade 80
4262 Sandved
 

Kirkeværge, Kasserer
Krummerupvej 44
Krummerup
4250 Fuglebjerg
 

Menigt medlem
Klaksvej 17
4262 Sandved
 

Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
 
 55456342
Tlf. 55 45 63 42. Træffes bedst onsdag og fredag kl. 12-15

Sognepræst (kirkebogsfører)
Langgade 41A
4262 Sandved
 
 20320492

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17563610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk