Menighedsråd

Krogsbølle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Krogsbølle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7848@SOGN.DK
CVR-nummer: 35295313

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lillebro 31
Lillebrohuse
5450 Otterup
Tlf: 29 26 27 36
Næstformand, Kontaktperson
Bårdesøvej 35
Bårdesø
5450 Otterup
Kirkeværge
Bårdesøvej 35
Bårdesø
5450 Otterup
Kasserer
Tørresøvej 32
Bårdesø
5450 Otterup
Medlem af valgbestyrelsen
Horseløkken 33
5450 Otterup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogsbølle Bygade 64
Krogsbølle
5450 Otterup
Tlf: 64871101

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.