Menighedsråd

Korsløkke Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Korsløkke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7780@SOGN.DK
CVR: 53711413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Blangstedgårdsvej 85
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Larsen Stevns Vænge 32
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Nyborgvej 117 st tv
5000 Odense C
Medlem af valgbestyrelsen
Herluf Trolles Vej 188
5220 Odense SØ
Kasserer
Carlsen-Skiødts Vej 26
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Korsløkkevej 39 2 th
5220 Odense SØ
Menigt medlem, Orlov
Korsløkkevej 39 2 th
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Blangstedgårdsvej 85
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Otto Baches Vej 13 4 26
5230 Odense M
Menigt medlem
Nyborgvej 291 4 mf
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Korsløkkevej 29 st th
5220 Odense SØ
Sognepræst
Ejbygade 24
5220 Odense SØ
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ejby Kirkevej 72
5220 Odense SØ
Tlf: 66139430
Træffes bedst mandag - torsdag kl. 8.30-9.30, torsdag tillige kl. 15.00-16.00, træffes ikke fredag. 
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.