Menighedsråd

Kornum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kornum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8359@SOGN.DK
CVR: 22654128

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bjørumsletvej 25
Kornum
9670 Løgstør
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Aalborgvej 50
Kornum
9670 Løgstør
Sekretær
Mågevej 11
9670 Løgstør
Kirkeværge
Limfjordsvej 47B 1
9670 Løgstør
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 10A
9670 Løgstør
Tlf: 98681044
Sognepræst
Sjægten 30
9670 Løgstør
Tlf: 23352044
Overenskomstansat sognepræst
Østergade 10A
9670 Løgstør

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.