1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kolt Sogns Menighedsråd

Formand
Skovhøj 13
8361 Hasselager

Næstformand
Skovvænget 33
8361 Hasselager
 

Kontaktperson
Søskrænten 5
Stavtrup
8260 Viby J

Medlem af valgbestyrelsen
Pilegårdsvej 68C
Kolt
8361 Hasselager
 

Menigt medlem
Bavnegårdsvej 160
Kolt
8361 Hasselager
 

Kasserer
Pilegårdsvej 157
Kolt
8361 Hasselager

Kirkeværge
Torshøjvænget 152
Bering
8361 Hasselager

Formand for valgbestyrelsen
Skovhøj 32
8361 Hasselager
 

Menigt medlem
Lemmingvej 227
8361 Hasselager
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hovedvejen 29
8361 Hasselager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kunnerupvej 115
Kolt
8361 Hasselager
 
 86280027
Mandag - torsdag 10.30-11.30. - Fredag er fridag. Henvendelse vedr. fødsel, dåb, vielse, dødsfald og attester bedes rettet til vores kordegn: Personregistrering Syd, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby J - Mail: Kolt.sogn@km.dk - Tlf. 87334477

Sognepræst
Kunnerupvej 91
Kolt
8361 Hasselager
 
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Tlf.: 20 25 07 08

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kolt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17141317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk