Menighedsråd

Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9180@SOGN.DK
CVR-nummer: 34740631

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
Næstformand
Skråvejen 89
Kollerup
9690 Fjerritslev
Født medlem
Østergade 61
9690 Fjerritslev
Menigt medlem
Vintervej 15 st 13
Hasle
8210 Aarhus V
Menigt medlem
Vestergade 68
9690 Fjerritslev
Kirkeværge, Kasserer
Engtoften 8
9690 Fjerritslev
Medlem af valgbestyrelsen
Rugmarken 45
9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Tjørnevej 7
9690 Fjerritslev
Medlem af valgbestyrelsen
Hingelbjergvej 118
Hingelbjerg
9690 Fjerritslev
Sognepræst
Hødeshøjvej 5
Haverslev
9690 Fjerritslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kettrupvej 83
9690 Fjerritslev
Tlf: 98211709

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.