1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kokkedal Sogns Menighedsråd

Formand
Kaj Sommers Vej 30
3320 Skævinge
 

Næstformand
Højmose Vænge 29 6 tv
2970 Hørsholm
 

Kontaktperson
Ådalen 3
2970 Hørsholm

Menigt medlem
Højmose Vænge 3 4 th
2970 Hørsholm

Bygningssagkyndig
Udsigten 1A
2980 Kokkedal

Kirkeværge
Ved Højmosen 133
2970 Hørsholm
 

Menigt medlem
Højmose Vænge 29 4 tv
2970 Hørsholm
 

Sekretær
Kirke Værløsevej 49 st mf
3500 Værløse
 

Kasserer
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fuglemosevej 2
2970 Hørsholm
 
 23394656
Træffes bedst hver formiddag i kirken. Mandag fridag.

Overenskomstansat sognepræst
 
 61660749

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kokkedal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12601387
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk