1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Marie Magdalene-Koed Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Saabydalvej 4
8550 Ryomgård
 

Kirkeværge(Pindstrup Kirke), Kirkeværge(Koed Kirke), Kirkeværge(Marie Magdalene Kirke)
Poppelvej 20
8550 Ryomgård
 

Kasserer
Poppelvej 16
8550 Ryomgård
 

Kontaktperson
Nordlyvej 15
8550 Ryomgård
 

Menigt medlem
Brunmosevej 14
Pindstrup
8550 Ryomgård
 

Menigt medlem
Skalhøjvej 2
Koed
8560 Kolind
 

Menigt medlem
K L Knudsensvej 42
8550 Ryomgård
 

Menigt medlem
Vestergade 65
8550 Ryomgård
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøjstrupvej 17
8550 Ryomgård
 
 86394043
Mandag er præstens fridag. Træffes øvrige dage bedst formiddag eller efter aftale.

Overenskomstansat sognepræst
Rønne Alle 27C
8410 Rønde

Overenskomstansat sognepræst
Helenelyst 212
8220 Brabrand

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Marie Magdalene-Koed Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57871113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk